Fyzioterapie Brno

Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, celistvost a individuální přístup. Fyzioterapie využívá standardizovaných postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Fyzioterapeuté volí léčbu ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky popřípadě vývojové kineziologie.

  • Konzultace bolesti zad a celkově pohybový aparát.
  • Konzultace a nauka cvičení vhodného při individuálním problému, prevence.

bolest

 
 
 

Kontakt

Bc. Libor Koutný Fyzioterapeut Milady Horákové 25
Brno
Mobil/Cellphone: +420 776 687 300.
Návštěva jen na předchozí objednání.
koutnylibor@gmail.com
To Top